QINOPRAKTIK

Att få det bästa av två världar ser jag som en självklarhet. Qinopraktiken har just det!

Qinopraktik är en kombintation av kiropraktisk och kinseisk filosofi. Med behandlingsformer som härstammar från Kinesologin, osteopatin, EFT, NLP och massageterapin. Qinopraktik är en manuell behandligsform som fokuserar på kroppens helhet och självläkande förmåga. Qinopraktiken är en kombination av väster-österländsk medicin och teori där balans är nyckelordet. Att upprätthålla balans mellan struktur, psyke och kemi är qinopraktikens mål.

Vi behandlar obalanser i kroppen och inte symptomen. De är endast ett slutresultat av en obalans. Det kan liknas som dominobrickor som faller på varandra. Symptomet är kanske bricka nr 10 men vi vill behandla den första som orsakat symtomet. En vanlig orsak till smärta är obalans i muskulaturen. Via muskeltester kan man se hur musklerna arbetar. Qinopraktiken ”uppdaterar” funktionen i muskulaturen och balansen återställs. Alla muskler kan arbeta funktionellt.
Det är också viktigt med egenansvar. Vi har enkla funktionella övningar som hjälper till att bibehålla funktionen i musklerna.

Mer om denna behandlingsform träningsprogram med mera finns att läsa på www.qinopraktik.se

Pris

från 470 kr.